EG-domstolen

Ordförklaring

EG-domstolen är den högsta domstolen i Europeiska unionen (EU). Den har det slutgiltiga avgörandet inom EU i syfte att garantera lika tillämpning i samtliga medlemsstater.

Kategorier

EU

Underkategorier

EG-rätt