EG

Ordförklaring

Europeiska gemenskapen. EU:s första pelare och huvuddelen av EU:s rättsliga regelverk.

Kategorier

EU

Underkategorier

EG-fördraget, EG:s konkurrensregler, EG:s momsområde