Egenkontroll

Ordförklaring

Kontroll av arbete som utförs av det företag som har utfört arbetet.

Kategorier

Kontroll