Ekobrott

Ordförklaring

Ekonomiska brott som t.ex. brott mot borgenärer, skattebrott eller miljöbrott.

Kategorier

Brott

Underkategorier

Borgenärsbrott, Bulvan, Skattebrott