Ekonomi

Ordförklaring

Läran om hushållning och förvaltning av resurser på olika nivåer.

Underkategorier

Nationalekonomi, Hushållsbudget, Ekonomihandbok

Relaterade mallar

Aktieägartillskott - Kontant (Ovillkorat) 2023

Avtal om konsulttjänster (Visst projekt med arvode efter utfall) 2023

Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Villkorat) 2023