Ekonomiassistent

Ordförklaring

En ekonomiassistent har bl.a. hand om företagets bokföring, administration och andra kontorsgöromål.