Ekonomibyggnad

Ordförklaring

Byggnad inom lantbruk som används för driftsändamål som t.ex. en ladugård eller ett stall.

Kategorier

Lantbruk, Byggnadstyp