Ekonomichef

Ordförklaring

Ekonomichefen ansvarar för och leder arbetet på ekonomiavdelningen. I rollen ingår att ta fram ekonomiska planer samt analysera och följa upp verksamheten.

Kategorier

Chef

Relaterade mallar

Bokföringsorder 1 sida 2 dimensioner 2023