Ekonomisk politik

Ordförklaring

Generell benämning på den politiska styrningen av åtgärder som Regeringen och Riksdagen vidtar för att påverka Sveriges ekonomi.

Kategorier

Stabiliseringspolitik, Valutapolitik, Monetär politik, Finanspolitik

Underkategorier

Transmissionsmekanism