Ekonomisk skada

Ordförklaring

En skada som kan uppskattas i pengar. Detta är ett av kraven för att kunna yrka skadestånd.

Kategorier

Ekonomiskt skadestånd

Underkategorier

Följdskada

Relaterade mallar

VD-instruktion 2023