Ekonomiska styrmedel

Ordförklaring

Statliga verktyg som syftar till att styra näringslivets handlande i en viss riktning som t.ex. skatter, avgifter och subventioner.

Underkategorier

Deflatoriska åtgärder