Ekvivalentkalkyl

Ordförklaring

En typ av periodkalkyl. Ekvivalentkalkyler kan användas av företag som har flera produkter som förbrukar samma resurser. Ett företags totala kostnader fördelas ut på produkterna via deras respektive andel av resursförbrukningen i produktionen.