El-entreprenad

Ordförklaring

El-entreprenad vid fastighetsbyggnation avser installation av elledningar, kabelstegar, kontakter, armaturer, tryckknappar, centraler, ställverk m.m. Vanligtvis är el-entreprenadkontraktet ett mängdkontrakt, dvs. bestämt efter pris per meter kabel, per kontakt, per meter kabelstege etc.

Kategorier

Byggentreprenad

Underkategorier

Mängdkontrakt