Elasticitet

Ordförklaring

Ett ekonomiskt mått som anger en variabels känslighet för förändringen av en annan variabel.

Kategorier

Nationalekonomi

Underkategorier

Priselasticitet, Inkomstelasticitet, Korselasticitet, Negativ priselasticitet