Elektronisk handel

Ordförklaring

Försäljning av varor och tjänster över Internet.

Kategorier

Handel

Relaterade mallar

Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2023