Elektronisk signatur

Ordförklaring

En signatur som används för att identifiera sig över internet i samband med handel.