Emerging markets

Ordförklaring

Tillväxtmarknader. Länder eller grupper av länder som har goda förutsättningar för tillväxt. Tillväxtmarknaderna är dock ofta förknippade med förhöjda risker.

Kategorier

Geografisk marknad