Emissionsbevis

Ordförklaring

Värdepapper som ger innehavaren äganderätten till en eller flera teckningsrätter i form av fondaktierättsbevis och teckningsrättsbevis.

Kategorier

Värdepapper

Underkategorier

Teckningsrättsbevis, Fondaktierättsbevis

Relaterade mallar

Emissionsbevis (Fondaktierättsbevis) 2023

Emissionsbevis (Teckningsrättsbevis) 2023