Emissionsinstitut

Ordförklaring

Ett emissionsinstitut är en bank eller fondkommissionär som anlitas för planering, genomförande och hantering av emissioner och bistår även det emitterande bolaget med rådgivning.

Kategorier

Emission