Emissionsintyg

Ordförklaring

Intyg som utfärdas av revisor och intygar att bolagets aktiekapital, på grund av emissionen, tillförts pengar till ett värde motsvarande som minst det sammanlagda beloppet av de aktier som utgivits i utbyte.

Kategorier

Emission, Intyg