Emissionskurs

Ordförklaring

Det emitterade värdepapprets kurs eller pris.

Kategorier

Aktiekurs, Emission