Emittent

Ordförklaring

Utgivaren av obligationen, aktien eller andra värdepapper.

Kategorier

Emission