EMU

Ordförklaring

Den ekonomiska och monetära unionen. Samarbete inom EU som syftar till att införa euron som gemensam valuta med en gemensam valutapolitik och centralbank.

Kategorier

EU, Eurosystemet

Underkategorier

Euro, Eurogruppen