Enkel borgen

Ordförklaring

Innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig när långivaren (borgenären) har uttömt sina möjligheter att driva in skulden från gäldenären.

Kategorier

Borgen, Borgensåtagande

Relaterade mallar

Enkel borgen av företag (Beloppsbegränsad) 2023

Enkel borgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2023

Enkel borgen av företag (Efterställd regressrätt) 2023

Underborgen av företag (Enkel borgen) 2023