Enkel majoritet

Ordförklaring

Enkel majoritet är det vanligaste vid omröstning och innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster.