Enkelt bolag

Ordförklaring

Bildas genom att två eller flera personer avtalar om att utöva verksamhet i ett bolag utan att bilda handelsbolag. Det enkla bolaget är inte en självständig juridisk person. Det innebär att delägarna är obegränsat ansvariga men vanligtvis är det endast de bolagsmän som ingått ett specifikt avtal som ansvarar för just det avtalet.

Relaterade mallar

Avtal gällande enkelt bolag (projektsamarbete) 2023

Villkor för KVB (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2022

Aktieägartillskott - Kontant (Ovillkorat) 2023

Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2023