Enkelt skuldebrev

Ordförklaring

Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss person och är ett bevis för att en fordran finns. Eftersom det normalt inte kan överlåtas är det inte ett värdepapper. Det fordran kan dock överlåtas genom ett meddelande till gäldenären (denuntiation) vilket är vanligt då factoringbolag köper fakturor.

Kategorier

Skuld, Skuldebrev

Relaterade mallar

Enkelt skuldebrev Engelsk 2020

Enkelt skuldebrev 2023

Enkelt skuldebrev amorteringsplan 2023

Enkelt skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2023