Enskild begravningsplats

Ordförklaring

Begravningsplatser som inte är allmänna begravningsplatser. Enskilda begravningsplatser får anordnas och förvaltas av trossamfund eller stiftelser som har fått särskilt tillstånd till det.