Enskild firma

Ordförklaring

En enskild firma är en fysisk person som bedriver näringsverksamhet i eget namn och inte i ett bolag.

Underkategorier

Enskilt bolag