Enskilda skulder

Ordförklaring

Benämning på konsumenters skulder till privata fordringsägare, dvs. företag såsom butiker, banker, kontokortsföretag och hyresvärdar.

Kategorier

Skuld

Relaterade mallar

Fyllnadsborgen av företag (Enkel borgen) 2023