Entreprenad

Ordförklaring

Åtagande att utföra ett visst arbete mot ersättning åt någon. Ofta avses byggnadsarbete.

Kategorier

Entreprenör

Underkategorier

Prestationsbetalning, Självkostnadskontrakt, Totalentreprenad, Incitamentsavtal, ITB, Kontraktsstyrning, Kostnadskontrakt med fast vinstbelopp, Markentreprenad, Maskinentreprenad, Materialbemyndigande, Non-delegable duties, ÄTA, ABT, Besiktningsnämnd, Entreprenadinköpare, Entreprenadsumma, Entreprenadtid, Entreprenörsarvode, Funktionsentreprenad, Förtroendeentreprenad, Generalentreprenad, Entreprenadavtal, AB 04, Entreprenadkontrakt