Entreprenadavtal

Ordförklaring

Entreprenadavtal är ett avtal om hur en entreprenad ska genomföras och finansieras. Se närmare entreprenad.

Kategorier

Avtal, Entreprenad

Underkategorier

Entreprenörsavtal, Entreprenadkontrakt