Entreprenadbesiktning

Ordförklaring

Besiktning som utförs vid entreprenadavtal för att kontrollera om fastigheten uppfyller ställda krav. Reglerna om besiktning finns i AB92.

Kategorier

Besiktning

Underkategorier

AB 04