Entreprenadsumma

Ordförklaring

Kontraktssumman med justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall belopp avseendeindexersättning, allt exkl. mervärdesskatt.

Kategorier

Entreprenad