Entreprenadtid

Ordförklaring

Tid från entreprenadens påbörjande tills den slutförts och godkänts.

Kategorier

Entreprenad