Enuntiation

Ordförklaring

Uppgiftslämnande under en avtalsförhandling som sker utan garanti för dess riktighet men som ändå kan vara bindande om den har påverkat motparten.

Kategorier

Avtalsförhandling