EOQ

Ordförklaring

Den inventarienivå som minimerar totalkostnaderna för både lager och beställningar.