EPC-Contract

Ordförklaring

Kontrakt för EPC-entreprenad. Engineering, Procurement and Construction Contract. Projekterings, Upphandlings och Utförandeentreprenad. Motsvarigheten till ett svenskt avtal om totalentreprenad.

Kategorier

EPC-Entreprenad