EPC-Entreprenad

Ordförklaring

Engineering, Procurement and Construction. Projekterings, Upphandlings och Utförandeentreprenad. Motsvarigheten till svensk totalentreprenad. De tre grundläggande stegen vid t ex infrastrukturprjekt.

Kategorier

Byggentreprenad

Underkategorier

EPC-Contract