Erinran

Ordförklaring

Erinran är ett meddelande som ska påminna eller uppmanna mottagaren att vidta en åtgärd.

Kategorier

Fastighetsrätt, Hyresrätt