ERM

Ordförklaring

Exchange Rate Mechanism. Det fasta växelkurssamarbetet inom EU som tillämpades fram till 1999 då det ersattes av ERM2.

Kategorier

Valutakurs, Euro