ERM2

Ordförklaring

Det förnyade växelkurssamarbetet mellan euroområdet och de EU-länder som inte deltar i valutaunionen.