Etableringsfrihet

Ordförklaring

En grundläggande frihet inom EU är etableringsfriheten som innebär att varje fysisk eller juridisk person i en medlemsstat har rätt att etablera sig i en annan medlemsstat.

Underkategorier

Etableringsrätt