EU

Ordförklaring

Europeiska unionen. Ett fördragsbundet samarbete mellan 27 EU-medlemsstater som har avsagt sig sin suveränitet inom vissa politiska områden. Beslut inom många politiska områden som påverkar medlemsstaterna sker därför i EU:s institutioner. En viktig del av EU är frihandel. Detta har realiserats denom den gränslösa inre marknaden där varor, kapital, tjänster och arbetstagare kan röra sig fritt. Den fria rörligheten har inneburit avskaffandet av inre gränskontroller genom schengensamarbetet. Utifrån sett är EU även en tullunion i och med att EU genom dess medlemsstater tillämpar samma tulltariffer gentemot icke EU-medlemmar. EU har också en egen valuta, euro. Europeiska centralbanken sköter valutapolitiken för euron.

Underkategorier

Passerellen, Schengenkonventionen, Inre marknaden, Kommissionen, Konfederation, KUSP, L´acquis communautaire, Natura 2000, One single license, Acquin, AGIS, Anslutande land, Antitrustlagstiftning, Associerad stat, CAP, EES, EG, EG:s skatteområde, EG:s tullområde, EMU, EU-fördraget, EU:s gemensamma budget, EUF, Euromarknaden, Europarätt, Europeiska Rättsliga Nätverket, GAERC, GUSP, EG-domstolen, Stat, EU-medlemsstater

Relaterade mallar

Agentavtal 2023

Borgen för rättegångskostnader (utländsk kärande) 2023

Checklista bildskärmsarbete 2023

Checklista ansökan varumärkesregistrering 2023