EUF

Ordförklaring

Europeiska utvecklingsfonden. Är Contounouavtalets främsta finansieringsinstrument. Fonden finansieras genom särskilda bidrag, utanför EU:s budget.

Kategorier

EU