Euro-obligation

Ordförklaring

En obligation i valutan EUR som emitteras av en stat, kommun eller ett företag.

Kategorier

Euro, Obligation