Eurogruppen

Ordförklaring

Ett särskilt råd bestående av finansministrarna från de länder som deltar i valutaunionen (EMU).

Kategorier

EMU