Euroland

Ordförklaring

De medlemsländer som infört euron som gemensam valuta.