Euromarknaden

Ordförklaring

Euromarknaden är en lånemarknad utan underliggande säkerheter med tidsbunden inlåning där högsta tidsgränsen är ett år. Den är framför allt en del av handeln mellan bankerna där man kan följa vilka räntor som gäller för några av de viktigaste valutorna på den lokala interbankmarknaden (bankernas interna marknad med valutor och räntebärande papper).

Kategorier

EU

Underkategorier

Euroränta