Europadomstolen

Ordförklaring

Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Är inte densamma som EG-domstolen. Europadomstolen prövar ärenden om brott mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen).